Igelbäckens masugn

Ca. 9 km söder om Olshammar finns Igelbäckens masugn, en masugn med anor från 1696.

Masugnen ligger vid den lilla bäcken som utgör gränsen mellan Västergötland och Närke.

Järn framställdes där framtill 1923. 1826 genomgick den sin sista ombyggnad. Järnet som framställdes där fraktades på vattnet till Aspa och Algrena hammare, som låg ca. 2 km. norr om Olshammar.

Efter det att järnframställningen upphört 1923, har den stått och delvis förfallit.

Numera är Igelbäckens masugn ett statligt byggnadsminne och har renoverats av Statens Fastighetsverk.

Du tar dej lämpligast dit med båten till Igelbäckens brygga, därifrån går du bara över R 49 och du är framme vid masugnen.


Intill masugnen, i det gamla affärshuset, finns numera en liten inredningsbutik med trädgårdskafé, Mormors Dröm.