Ekopark

Norra Vätterns skärgård blev under hösten 2004 utsedd till ekopark.

Det är Sveaskog som har för avsikt att göra ett trettiotal ekoparker runt om i Sverige, däribland Norra Vätterns skärgård. Ekoparkerna är en del av Sveaskogs miljöpolicy. Ca. 20% av den produktiva skogsmarken har man beslutat att avsätta till naturskydd och naturhänsyn.

En ekopark, vad är det?


En ekopark är ett område som består av minst 1000 ha produktiv skogsmark. Inom det området ska naturvärdet stå över de ekonomiska värdena.

Naturvård och friluftsliv ska stå i centrum.

Skogsbruket inom en ekopark kommer att anpassas till dom särskilda natur och kulturvärden som finns inom området.


Meningen med att göra just Norra Vätterns skärgård till ekopark är att bevara och restaurera naturen inom detta område.

Naturen här är både vacker och unik. Det finns grovhuggna klippor, slipade granithällar, vindpinad tallskog och naturligtvis Vätterns klara och fina vatten.

Det finns också ett rikt fågelliv att värna om, med bl.a. fiskgjuse och lärkfalk.

Hela skärgården är i stort sett en obebodd vildmarksskärgård.


Eftersom det genom åren brunnit mycket på holmarna har det bidragit till att det finns många olika trädslag och arter.

Mest karaktäristiskt för landskapet är gammal tallskog med en del inslag av lövträd.

Skärgården är inte populär bara på sommaren. På vintern, när isen lagt sig, är den ett paradis för skridskoåkare.


I Norra Vätterns eko-park ingår också det område som sedan tidigare är naturreservat.


Det åligger nu oss alla, vi som är ute och njuter av den vackra skärgården, att vårda och vara rädda om den fina miljön.

Vi måste tänka på att inte göra åverkan på holmarna och inte lämna skräp efter oss, utan ta med allt avfall iland.


Hjälps vi alla åt med detta så kan vi bevara, denna vår underbara skärgårdsidyll till eftervärlden.


Vill du veta mer, gå in på Sveaskogs hemsida, www.sveaskog.se