Trailerramp

I hamnen finns en trailerramp som är öppen för alla.

Kostnad för användning 40 kr/gång (i och upp)

Rampen är delvis asfalterad.

Intill trailerrampen finns en parkeringsyta för bil och trailer.