Trailerramp

I hamnen finns en trailerramp som är öppen för alla.

Kostnad för användning 40 kr/gång (i och upp)

Medlemmar utan fast bryggplats betalar ordinarie rampavgift.

Rampen är delvis asfalterad.

Intill trailerrampen finns en parkeringsyta för bil och trailer. 

Ca 100 m längre bort finns en parkeringsplats för dej som paddlar. Avgift även där 40 kr. O.B.S! Den parkeringen endast avsedd för bil utan trajler!