Fiske i skärgården

För att veta vad som gäller angående fiske i skärgården, på vatten som tillhör Munksjö fiskeklubb, se bifogade bestämmelser och karta.


Hos Visit Askersund finns också information om fiske i Vättern: www.visitaskersund.se


För övriga vatten, se information på Vätternvårdsförbundets hemsida: www.vattern.org


Nya regler för det fria kräftfisket från och med 2020, läs mer på: www.havochvatten.se