Om klubben...

Aspa Båtklubb bildades 1976, som en gren av Munksjö Korpidrottsförening.

Klubben skulle då främst tillgodose Munksjöanställdas och ortsbors behov av båtplatser.

Det fanns vid den tiden bara en fast brygga i hamnen och en slip för upptagning av båtarna.

Under årens lopp, har sedan medlemmarna helt på frivillig väg, byggt upp hamnen till vad den är idag. En nedlagd pumpstation blev till klubbhus och bryggplatserna utökades genom att tre stycken flytbryggor byggdes, och idag finns totalt ca. 120 bryggplatser.

Allt har iordningställts genom att tillvarata medlemmarnas kunnande inom olika områden, och likaså allas vilja, att på billigaste och bästa sätt, skaffa fram material.

Allt eftersom platserna utökades så kom det också till medlemmar "utifrån", dessa utgör idag en betydande del av klubben.

Från år 2000 fram till och med 2007, har alla bryggor i hamnen bytts ut och även flyttats.

Klubbens medlemmar har själva helt och hållet tillverkat dessa bryggor.

2019 förlängdes en flytbrygga för att få till ytterligare platser på grund av att vattennivån varit låg och några platser försvunnit.

Under årens lopp har klubben också alltmer frigjort sig från Munksjö, som i dag finns under namnet Ahlstrom Aspa Bruk AB, för att idag fungera som en helt fristående ideell förening, som är ansluten till SBU, och vårt lokalförbund är ÖBF.

En viss koppling till företaget finns dock fortfarande kvar, på så sätt att klubben har ett nyttjanderättsavtal med företaget på markområdet och ska inför varje säsong, ge förtur till anställda och pensionärer, tidigare anställda vid företaget,till eventuellt lediga platser.

Företaget har också en representant i klubbens styrelse.

I takt med att tiden förändrats och med den också orten Olshammar, har nu inte längre ortsbor företräde till båtplatserna.

Klubben driver också en gästhamn med full service. Det finns toaletter och dusch och klubbstugan får även användas av våra gäster. Där finns möjligheter till användande av kök och plats i kyl och frys samt TV.

I klubbstugan finns också försäljning av glass och dricka samt kaffe med ett mindre sortiment av bröd.

Allt detta har möjliggjorts genom medlemmarnas ideella arbete.

Hamnen erbjuder också plats för gästande husbilar/husvagnar.

Dessa besökare är något som ökat kraftigt de senaste åren och utgör numera en betydande del av klubbens gäster.

I hamnen finns också en trailerramp, som är öppen för alla, avgiften 40 kr per gång. Under 2018 renoverades den och blev asfalterad. Den är mycket välanvänd, inte minst under det allmänna kräftfisket.

Klubben jobbar hela tiden för att utvecklas och förbättras.

Vi har under senare år renoverat duschen, målat övriga serviceutrymmen och lagt ny matta.

Det finns också en tvättavdelning med tvättmaskin och torktumlare. Där finns också varmvatten, så det går bra att diska där, vilket avlastar köket. Alla ställplatser har el och möjlighet finns också för husbilar att tömma både latrin och gråvatten. Gråvattentömningen har husbilsklubben sponsrat oss med.

Klubben försöker också att ha ett miljötänk. Vi sorterar sopor, hushållssopor i ”gröna påsar” och övrig sortering görs i olika kärl, som sedan töms av Stena Recycling. Vi använder miljövänligt drivmedel där sådant behövs och i övrigt använda miljövänliga alternativ där sådana finns och fungerar. Vi har också energisnål ledbelysning I alla armaturer.

Vi, medlemmar i Aspa Båtklubb, arbetar för att hamnen ska vara byns träffpunkt under sommaren!

Vår förhoppning är att alla ska känna sig välkomna till Aspa Båtklubb, oavsett om man har båt eller ej.

2022 firade klubben 46 år, ett försenat 45 års-firande med anledning av covid. I samband med det har vi sammanställt en liten historik för de åren. Se bilagan nedan.