Styrelse/Funktionärer

Aspa Båtklubbs styrelse och funktionärer

Ordförande:
Malin Skyrman Kindervall

Vice ordförande:
Sune Eriksson

Kassör:
Jan-Olov Karlsson

Sekreterare:
Inger Karlsson

Ledamöter:
Jan-Erik Kumm
Jenny Östensson
Inger Oscarsson
Mikael Persson

Företagsrepresentant:
Mikael Berggren

Suppleant/Miljö & Säkerhet:
Bertrand Davidsson

Ingår ej i styrelsen

Revisorer:
Lena Bolinder
Birgitta Hultin

Revisorssuppleant:
Mikael Hättström

Seglingskommitté:
Ulf Karlsson
Svante Lenkel
Richard Kindervall

Bryggkommitté:
Ove Oscarsson
Johnny Sandström
Urban Karlsson
Christer Östensson

Festkommitté:
Morgan Segerström
Anna Segerström
David Samuelsson
Maja Gullberg
Jonas Johansson
Annika Johansson

Valberedning:
Tomas Börjesson
Örjan Samuelsson

Valberedningssuppleant:
Anette Davidssonmalin.kindervall[at]aspabatklubb.se

janolov[at]aspabatklubb.se


inger
[at]aspabatklubb.se

        


ulf.karlsson[at]aspabatklubb.se
svante.lenkel[at]aspabatklubb.se