Styrelse/Funktionärer

Aspa Båtklubbs styrelse och funktionärer 2018

Ordförande:
Malin Skyrman Kindervall

Vice ordförande:
Sune Eriksson

Kassör:
Jan-Olov Karlsson

Sekreterare:
Inger Karlsson

Säkerhet och Besiktning:
Vakant

Miljöombud:
Jan-Erik Kumm
Jenny Östensson

Ledamöter:
Inger Oscarsson
Mikael Persson

Företagsrepresentant:
Ulrika Kraft Stenlund

Suppleant:
Bertrand Davidsson

Ingår ej i styrelsen

Revisorer:
Annika Algerin Nilsson
Birgitta Hultin

Revisorssuppleant:
Mikael Hättström

Seglingskommitté:
Ulf Karlsson
Svante Lenkel
Richard Kindervall

Bryggkommitté:
Ove Oscarsson
Johnny Sandström
Urban Karlsson
Christer Östensson

Festkommitté:
Morgan Segerström
Anna Segerström
David Samuelsson
Elin Norberg
Jonas Johansson
Annika Johansson

Valberedning:
Tomas Börjesson
Örjan Samuelsson

Valberedningssuppleant:
Kristina Söderbergmalin.kindervall[at]aspabatklubb.se

janolov[at]aspabatklubb.se


inger
[at]aspabatklubb.se

        


ulf.karlsson[at]aspabatklubb.se
svante.lenkel[at]aspabatklubb.se