Om klubben...

Aspa Båtklubb bildades 1976, som en gren av Munksjö Korpidrottsförening.
Klubben skulle då främst tillgodose Munksjöanställdas och ortsbors behov av båtplatser.
Då fanns bara en fast brygga i hamnen och en slip för upptagning av båtarna.
Under årens lopp, har sedan medlemmarna helt på frivillig väg, byggt upp hamnen
till vad den är idag. En nedlagd pumpstation blev till klubbhus och bryggplatserna
utökades genom att tre stycken flytbryggor byggdes, och idag finns totalt ca. 120 bryggplatser.
Allt har iordningställts genom att tillvarata medlemmarnas kunnande inom olika områden,
och likaså allas vilja, att på billigaste och bästa sätt, skaffa fram material.
Allt eftersom platserna utökades så kom det också till medlemmar "utifrån", dessa utgör
idag en betydande del av klubben.
Från år 2000 fram till och med 2007, har alla bryggor i hamnen bytts ut och även flyttats. Klubbens medlemmar har själva helt och hållet tillverkat dessa bryggor.

Under årens lopp har klubben också alltmer frigjort sig från Munksjö, för att idag fungera
som en helt fristående ideell förening, som är ansluten till SBU.
Vårt lokalförbund är ÖBF.
En viss koppling till Munksjö finns dock fortfarande kvar, på så sätt att klubben fortfarande
i första hand ska ge båtplatser till anställda och ortsbor. Munksjö har också en representant i klubbens styrelse. Med Munksjö har klubben ett nyttjanderättsavtal på markområdet.

Klubben driver också en gästhamn med full service. Det finns toaletter och dusch och klubbstugan får även användas av våra gäster. Där finns möjligheter till användande av kök och plats i kyl och frys samt TV.
I klubbstugan finns också försäljning av glass och dricka samt kaffe med ett mindre sortiment av bröd.
Allt detta har möjliggjorts genom medlemmarnas ideella arbete.
Hamnen erbjuder också plats för gästande husbilar/husvagnar. Dessa besökare är något som ökat kraftigt de senaste åren.

I hamnen finns också en trailerramp, som är öppen för alla, avgiften 40 kr per gång. En mycket använd ramp.

Klubben jobbar hela tiden för att utvecklas och förbättra, alltid något inför varje säsong.

Det senaste är en nyrenoverad dusch, (2016) och en tvättavdelning med tvättmaskin och torktumlare. Alla ställplatser har fått el och möjlighet finns också för husbilar att tömma sitt gråvatten.

Klubben försöker också att ha ett miljötänk. Vi sorterar sopor, hushållasopor i ”gröna påsar” och övrigt i olika lådor, för att sedan transportera till återvinning. Vi håller nu på att byta ut all belysning till mer energisnål LED-belysning.

Vi, medlemmar i Aspa Båtklubb, arbetar för att hamnen ska vara byns träffpunkt under sommaren!

Vår förhoppning är att alla ska känna sig välkomna till Aspa båtklubb, oavsett om man har båt eller ej.

2017 firade klubben 40 år. I samband med det har vi sammanställt en liten historik för de åren. Se bilagan nedan.

Ċ
Andreas Karlsson,
25 feb. 2017 09:23