Stora saker på gång i hamnen!!

Som ni säkert läst och sett, ska vi bygga nytt förråd.
Vi har just haft första arbetsdagen och vi har börjat tömma förrådet och riva det gamla truckgaraget.
Eftersom det kom mycket arbetskraft kom vi långt med arbetet.

Detta är ett stort projekt för vår klubb, där allting görs av ideella krafter och utifrån vad den egna ekonomin tillåter.
Det nya förrådet kommer att stå på samma plats som det gamla, då det är på denna yta vi fått bygglov. Eftersom det är sjönära läge, är bygget mycket styrt.
Huset kommer att vara 15x5 m, med truckgarage i den norra delen.
Väggarna blir faluröd plåt och taket svart plåt.

Som alla förstår, så kommer det att krävas många arbetstimmar framöver och dessa kommer att hämtas, främst från er som har båtplatser, men även andra medlemmar är välkomna att hjälpa till.
Tidsplanen ser i grova drag ut som så, att nu under våren, kommer vi att riva allt det gamla och ev. påbörja en del markarbeten.
När vi kommer in i augusti ska en platta gjutas och sedan löper arbetet på.

Vi kommer som sagt, att behöva en hel del arbetskraft framöver. Hoppas att du som känner att du kan bidra, hör av dej.
Skicka gärna ett mejl, så sätter vi upp en lista som vi kan ringa efter, när det blir aktuellt.
Vi kommer att ringa in så många personer som vi anser behövs vid varje arbetstillfälle.

Är det någon som har funderingar eller frågor angående bygget, kan ni höra av er till Evert Mejstedt eller Christer Sandström.

Vi har i klubben tidigare klarat av stora projekt, så vi ska klara detta också, är vi övertygade om, men vi klarar det inte utan ER hjälp!!

Jag vill också påminna om, att det under vissa tider kommer att vara avstängt till D-bryggans parkering. Detta måste vi göra för få utrymme för byggarbetet och för att det ska kunna utföras säkert för alla.
Det innebär att ni som har båten på D-bryggan då får parkera på stora parkeringen och hämta båten och lasta i från kajen. Hoppas ni har förståelse för detta.

Aspa Båtklubbs styrelse
gm.
Inger