Avgifter


Medlemsavgift300:-
Familjemedlem150:-
  
Bryggplats < 2,5 m 
Munksjöanställd/ortsbo300:-
Övriga600:-
  
Bryggplats 2,5-3,5 m
 
Munksjöanställd/ortsbo400:-
Övriga800:-
  
Bryggplats > 3,5 m

Munksjöanställd/ortsbo500:-
Övriga1000:-
  
Arbetsavgift1000:-
Halv arbetsavgift
(uttages vid ej fullgjord arbetsplikt)

500:-
  
Vinteruppställning
utan bryggplats
500:-
  
Eltillstånd50:- 
Lyftavgifter
Lyftardagar 
Medlem med bryggplats
(inkl. lån av högtryckstvätt)
200:-
Medlem utan bryggplats
400:-
Icke medlem
500:-
Transport med truck, endast i undantagsfall
(gäller alla)
 
500:-
  
Icke lyftardagar
 
Medlem med bryggplats400:-
Medlem utan bryggplats500:-
Icke medlem600:-
Transport med truck, endast i undantagsfall
(gäller alla)

400:-


Traktortransport
400:-